FAGS

FEMINIST ART GALLERY, SOLIDARITY

 

FAGS är en överlevnadsstrategi.

Vi har startat FAGS för att slippa rätta oss efter högerpatriarkatets kulturpolitik.

För att slippa förhålla oss till vita kuber, vita rum och vita män.

Vi har startat FAGS för att vi behöver få luft.

/Johanna Gustavsson & Zafire Vrba

 

 

FAGS är feministiskt separatistiskt och här är vår defintion:

 

FAGS är ett rum för och av feminister.

FAGS gör och visar feministisk konst.

FAGS tar konstens alla former och praktiker i anspråk.

FAGS tolkar galleriformen fritt.

FAGS sätter konst i en feministisk diskurs.

FAGS har en feministisk arbetsprocess.

FAGS är alkohol- och drogfritt.

FAGS är en feministisk handling.

 

Alla medverkande i FAGS, besökare, konstnärer och arrangörer, ställer sig bakom FAGS definition av feminism.

Vi möts, utvecklas och diskuterar på en nivå som inte handlar om feminismens vara eller icke-vara.

Vi tar oss tid till det vi tycker är viktigt.

Vi tänker kritiskt och utmanar varandra och utvecklar feminismen genom vår praktik.

I vår arbetsprocess väljer vi kompromisslöst det feministiska alternativet.

 

FAGS definierar feminism så här:

Feminism är att göra motstånd mot patriarkatet, heterosexismen och tvåkönsnormer.

Feminism är att göra motstånd mot kapitalismen och rasismen.

Feminism är att förstå att det finns maktstrukturer, globalt och lokalt, och att dessa samverkar.

Feminism är att se sin roll i dessa maktstrukturer - att vi lever i världen, våra kroppar kastar skuggor,

vi både äger och förlorar rum och privilegier.

Feminism är att inse att vi har blinda fläckar och inte kan se allt från en enskild position.

Feminism är att solidarisera sig med andra och göra saker tillsammans.

Feminism är att avsäga sig privilegier som motarbetar jämlikhet.

 

Är du feminist?

Om du håller med om detta är du välkommen till FAGS.